Arménska sovietska socialistická republika – Ostatné jazyky