Autonómia (štátoprávne usporiadania) – Ostatné jazyky