Boje v Taliansku počas druhej svetovej vojny – Ostatné jazyky