Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky – Ostatné jazyky