Deklarácia práv človeka a občana (1789) – Ostatné jazyky