Disperzia (elektromagnetické žiarenie) – Ostatné jazyky