Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Ostatné jazyky