Estónska sovietska socialistická republika – Ostatné jazyky