Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov – Ostatné jazyky