Európska organizácia pre jadrový výskum – Ostatné jazyky