Európske spoločenstvo pre atómovú energiu – Ostatné jazyky