Európsky vodičský preukaz na počítače – Ostatné jazyky