Evidenčné číslo vozidiel v Poľsku – Ostatné jazyky