Formovanie moderného českého národa – Ostatné jazyky