Globálny systém mobilných komunikácií – Ostatné jazyky