Hlinkova slovenská ľudová strana – Strana slovenskej národnej jednoty – Ostatné jazyky