Hrubý národný dôchodok v prepočte na jedného obyvateľa – Ostatné jazyky