Ikona Najsvätejšej Trojice (Andrej Rubľov) – Ostatné jazyky