Inteligencia (spoločenská vrstva) – Ostatné jazyky