Jaroslav Ježek (hudobný skladateľ) – Ostatné jazyky