Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa – Ostatné jazyky