Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied – Ostatné jazyky