Kapitán (vojenská a policajná hodnosť) – Ostatné jazyky