Karolína Lujza Hesensko-darmstadtská – Ostatné jazyky