Karol Ľudovít Habsbursko-lotrinský – Ostatné jazyky