Karteziánska sústava súradníc (v najužšom zmysle) – Ostatné jazyky