Katedrálny chrám Troch hierarchov (Temešvár) – Ostatné jazyky