Konečné riešenie židovskej otázky – Ostatné jazyky