Korunovanie Panny Márie (Raffael) – Ostatné jazyky