Kritický realizmus (smer súčasnej filozofie) – Ostatné jazyky