Labouristická strana (Spojené kráľovstvo) – Ostatné jazyky