Mária-Henrietta Habsbursko-lotrinská – Ostatné jazyky