Mária Anna Španielska (1606 – 1646) – Ostatné jazyky