Maďarské kresťanskodemokratické hnutie – Ostatné jazyky