Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu – Ostatné jazyky