Medzinárodná diaľková turistická trasa E8 – Ostatné jazyky