Medzinárodná federácia preťahovania lanom – Ostatné jazyky