Medzinárodné združenie leteckých dopravcov – Ostatné jazyky