Michal Kováč (rozlišovacia stránka) – Ostatné jazyky