Motorový chladič (kvapalinové chladenie) – Ostatné jazyky