Nádraží Holešovice (stanica pražského metra) – Ostatné jazyky