Národný front oslobodenia Južného Vietnamu – Ostatné jazyky