Národnosocialistická nemecká robotnícka strana – Ostatné jazyky