Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 – Ostatné jazyky