Nemecky hovoriace spoločenstvo Belgicka – Ostatné jazyky