Objektovo orientované programovanie – Ostatné jazyky