Parita kúpnej sily (teoretický výmenný kurz) – Ostatné jazyky