Petrohradská rada pracujúcich a armádnych poslancov – Ostatné jazyky