Plameniak červený (Phoenicopterus ruber) – Ostatné jazyky