Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť) – Ostatné jazyky